T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
 
Lisanssız Hidroelektrik Üretim Amaçlı Su Kullanım Hakkı İzin Belgesi Başvurularına İlişkin Dsi Değerlendirme Sonuç Listesi
 
10.05.2005 tarih ve 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun”un 6/A maddesine istinaden, 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik”in 7.2 maddesi gereğince, 03.09.2015 tarihinde Başkanlığımıza yapılan hidroelektrik üretimi amaçlı su kullanım hakkı izin belgesi başvurusu, 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ”in 8.1  maddesine göre “Su Kullanım Ön Değerlendirme Komisyonu” tarafından 10.01.2017 tarihinde değerlendirilerek anılan Tebliğ’in 8.2 maddesi gereğince ilan edilerek,  19.01.2017 tarih ve 1276 sayılı yazımız ile DSİ gönderilmiştir. Söz konusu Tebliğin 9.5 maddesi gereğince ilan edilmiştir.
.
 
Değerlendirme Döneminde Yapılan Başvurular:
1-)Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ Gen.Müd.’lüğü-(Akım Enerji A.Ş.) Keremali HES
 
 
 
DSİ Tarafından Kabul Edilen Başvurular:
1-)Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ Gen.Müd.’lüğü-(Akım Enerji A.Ş.) Keremali HES
 
 
Kabul Edilmeyen Başvurular ve Gerekçeleri:
DSİ tarafından kabul edilmeyen başvuru yoktur.
 
 
 
İLAN OLUNUR.
 
 
 

T.C. Sakarya Valiliği - Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Resmi Daireler Kampüsü Camili Mahallesi Adapazarı/SAKARYA
(0264) 222 10 46