DUYURU
 
1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamalerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” ile değişik 6948 sayılı “Sanayi Sicil Kanunu” nun 2. maddesinde; “Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda anılan hüküm gereğince Başkanlığımıza İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvuru belgeleri içinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınacak sanayi siciline kayıt olunduğunda dair yazının da bulunması gerekmektedir.
İlgililere ilan olunur.04.08.2017
 

T.C. Sakarya Valiliği - Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Resmi Daireler Kampüsü Camili Mahallesi Adapazarı/SAKARYA
(0264) 222 10 46