İLAN
24/12/2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN 127. MADDESİNİN,
GEÇİCİ 23. MADDESİ GEREĞİ, İDAREMİZ ADINA TAŞERON BÜNYESİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞİNE İLİŞKİN
 BAŞVURU SONUÇLARI 
 
01 Ocak 2018 tarihli 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" kapsamında;
 
Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına  sürekli işçi kadrolarına yapılan başvuruların 16 Ocak 2018 tarihli 927 sayılı Makam Olur'u ile oluşturulan Tespit Komisyonunca ön inceleme ve esas incelemesi yapılmış olup; Tespit Komisyonu'nun 15 Şubat 2018 tarihli 2018/1 sayılı Kararına göre başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.
İlan Olunur: 20/02/2018
 
Sıra No AD SOYAD  T.C. KİMLİK NO BAŞVURU DURUMU
1 Zekeriya YILMAZER 448****382 KABUL
2 Furkan Naci AKKAYA 519****492 KABUL
3 Abdurrahman CEBECİ 103****048 KABUL
4 Ömer KELEŞ 588****876 KABUL
5 Huzeyfe TURAN 277****968 KABUL
6 Selçuk YILDIRIM 384****678 KABUL
7 Gökhan KESGİN 411****298 KABUL
8 Mehmet TURAN 263****188 KABUL
9 Ali Kemal BOZKAYA 350****134 KABUL
10 Alparslan AKSOY 134****614 KABUL
11 Sibel YANMAZ 530****092 KABUL
12 Vildan KAYMAZ 233****452 KABUL
13 Özlem DEDEOĞLU 359****646 KABUL
14 Dilek ÇELİK 115****204 KABUL
15 Hüseyin BAYRAKTAR 116****338 KABUL
16 M.Enes ŞAHİN 211****360 KABUL
17 Ferhat İNCE 353****832 KABUL
18 Sema ALPARSLAN 314****060 KABUL
19 Kadir DURMUŞOĞLU 434****676 KABUL
20 Şule BAYRAKÇI 184****056 KABUL
21 Fatma BUDAK 411****810 KABUL
22 Kerem TÜRKKAN 138****584 KABUL
23 Hatice ŞEKER 188****888 KABUL
24 Ayşe SARAÇOĞLU 399****142 KABUL
25 Ayşe ATAY 177****490 RED
26 Şükran SEVİM 238****764 RED
27 İlker ŞEKER 297****928 RED
 

T.C. Sakarya Valiliği - Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Resmi Daireler Kampüsü Camili Mahallesi Adapazarı/SAKARYA
(0264) 222 10 46